SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Tímto uděluji společnosti St. Gabriel s.r.o., IČO: 241 67 347, DIČ: CZ24167347, se sídlem v Praze 9, Lukavecká 1732, PSČ: 193 00, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn.: C 184903, (dále jen „Správce“) souhlas, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a  Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala mé osobní údaje:

(dále jen „osobní údaje“)

 1. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem zasílání obchodních sdělení Správce, pro účely zasílání nových nabídek zboží a služeb, marketingových nabídek a zpráv (včetně informací o výhodných nabídkách a prodejních akcích) zasílaných emailem a vytváření profilovaných nabídek pro mou osobu za účelem analýz a přehledů spokojenosti zákazníků, provádění průzkumů trhu a adresných nabídek a zpráv. Tyto údaje budou Správcem, či třetí osobou ve smyslu předchozí věty zpracovány po dobu 3 let.
   
 2. S výše uvedeným zpracováním osobních údajů uděluji svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním emailu na následující emailovou adresu Správce: info@stgabriel.cz.
   
 3. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
 1. účetní společnost Ing. Pavel Merhaut – MOOS, IČO: 13110730, se sídlem Koberkova 1507, Praha 9, 198 00.
 2. Poskytovatel softwaru Winshop, IČO: 26754657, se sídlem Kyselova 1186/1, Praha, 182 00
 3. Florisoft NL IČO: NL806105008B01 se sídlem Rijnsburgerweg 108, Rijnsburg 2331 AG,Nizozemí.
 4. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 1. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
 1. vzít souhlas kdykoliv zpět,
 2. požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
 3. vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 4. požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 5. na přenositelnost údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, nebo se obrátit na soud.
0 ks
Košík: 0,00
0 ks